Política de privacitat

La teva privadesa és important per aefub.cat. En aquesta declaració de privadesa s’explica quines dades personals recopilem dels nostres usuaris i com les utilitzem. T’animem a llegir detingudament aquests termes abans de facilitar les teves dades personals a aquesta web. Els majors de 14 anys podran utilitzar qualsevol funcionalitat on s’ofereixin dades privades sense el consentiment previ dels seus pares o tutors.

En el cas dels menors de 14 anys es requereix el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les vostres dades personals.

En cap cas no es demanaran del menor d’edat dades relatives a la situació professional, econòmica oa la intimitat dels altres membres de la família, sense el seu consentiment.

Si ets menor de 14 anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar els teus pares, no has de compartir cap informació personal.

En aquesta web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits.

aefub.cat ha adequat aquest web a les exigències del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Responsable del tractament de les dades personals

Com hem obtingut les dades?

Les dades personals que tractem a aefub.cat procedeixen de:

 • Formulari de contacte
 • Formulari de subscripció
 • Comentaris dels posts
 • Formulari de venda

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a aefub.cat estem tractant les vostres dades personals.

Les persones interessades tenen dret a:

 • Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat
 • Sol·licitar la rectificació o supressió
 • Sol·licitar la limitació del tractament
 • Oposar-se al tractament
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades

Els interessats podran accedir a les dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservaré per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En exercir el teu dret a la portabilitat de les dades, tindràs dret que les dades personals es transmetin directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

Els interessats també tenen dret a la tutela judicial efectiva ia presentar una reclamació davant de l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que li concerneixen infringeix el Reglament.

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Quan un usuari es connecta amb aquesta web per exemple per comentar un post, enviar un correu al titular, subscriure’s o realitzar alguna contractació, està facilitant informació de caràcter personal de què és responsable aefub.cat. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la teva adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon i altra informació. En facilitar aquesta informació, l’usuari dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per aefub.cat, només com es descriu a l’Avís Legal ia la present Política de Privadesa.

A aefub.cat hi ha diferents sistemes de captura d’informació personal i tracto la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat següent per cada sistema de captura (formularis):

 • Formulari de contacte: La finalitat és mantenir la comunicació objecte del propi assumpte indicat al formulari de contacte.
 • Formulari de subscripció: La finalitat és informar sobre assumptes tant comercials com no comercials.
 • Comentaris als posts: La finalitat és mostrar informació sobre el comentari a la resta d’usuaris visitants, a més de permetre la comunicació o alertes en cas d’elegir-se per l’usuari.
 • Formulari de venda: La finalitat és començar l’activitat comercial determinada al formulari en qüestió, que prosseguirà via correu electrònic.

Hi ha altres finalitats per les quals tractem les vostres dades personals:

 • Per garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algoritmes que ajuden aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
 • Per donar suport i millorar els serveis que ofereix aquesta web.
 • També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes galetes que es descarreguen a l’ordinador de l’usuari quan navega en aquesta web que detallo a la política de galetes.
 • Per gestionar les xarxes socials. davicuesta.es pot tenir presència a xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials de les pàgines oficials aefub.cat es regirà per aquest apartat. Així com per aquelles condicions dús, polítiques de privadesa i normatives daccés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per lusuari de aefub.cat. Tractareu les vostres dades amb les finalitats d’administrar correctament la vostra presència a la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis d’aefub.cat. Així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin. En cap cas utilitzarem els perfils de seguidors a les xarxes socials per enviar publicitat de manera individual.

aefub.cat no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar l’usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. Tot i això, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals, en aquests casos, es requerirà consentiment als usuaris informant sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els estàndards de seguretat més estrictes.

Legitimació per al tractament de les vostres dades

La base legal per al tractament de les vostres dades és: el consentiment.

Per contactar o fer comentaris en aquesta web es requereix el consentiment amb aquesta política de privadesa.

L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se us demana, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de subscripció.

També la contractació de productes i serveis segons els termes i condicions que consten a l’ avís legal.

Categoria de dades

Les categories de dades que es tracten són dades identificatives.

No es tracten categories de dades especialment protegides.

Per quant de temps conservarem les teves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran:

 • Mentre es mantingui la relació mercantil.
 • Fins que no se sol·licite la supressió per l’interessat.
 • Període a partir de la darrera confirmació d’interès: 1 anys.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Moltes eines que utilitzem per gestionar les teves dades són contractades per tercers.

Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, aefub.cat comparteix dades amb els prestadors següents sota les seves corresponents condicions de privadesa:

Google Analytics: un servei analític de web prestat per Google Inc. una companyia de Delaware l’oficina principal del qual és a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (“Google”). Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text ubicats al vostre ordinador, per ajudar a aefub.cat a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la galeta sobre el seu ús de aefub.cat (incloent-hi la vostra adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google als servidors dels Estats Units.

Facebook Pixel: un servei analític de web prestat per Facebook Inc. una companyia de Califòrnia les oficines principals de les quals estan en 1 Hacker Way, 94025 Menlo Park, United States. Facebook Pixel utilitza “cookies”, que són arxius de text ubicats al vostre ordinador, per ajudar a aefub.cat a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la galeta sobre el seu ús de aefub.cat (incloent-hi la teva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Facebook Inc. als servidors dels Estats Units.

Assessoria/Gestoria: En el cas d’aefub.cat, no tenim contractat cap servei d’aquest tipus que pugui tenir accés a les teves dades.

Plataforma web: The WordPress Foundation, amb domicili als Estats Units. Més informació a: https://wordpress.org (The WordPress Foundation). The WordPress Foundation tracta les dades amb la finalitat de fer els seus serveis de plataforma web a aefub.cat.

Email màrqueting: Mailpoet, propietat d’Automattic Inc. Amb domicili als EUA. Més informació a: https://automattic.com/privacy/. Automattic Inc. tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de correu electrònic màrqueting a aefub.cat.

Navegació

En navegar per aefub.cat es poden recollir dades no identificables, que poden incloure, adreces IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s’utilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzades per identificar l’usuari .

Entre les dades no identificatives hi ha també les relacionades amb els teus hàbits de navegació a través de serveis de tercers. Aquest web utilitza els serveis d’anàlisi de tercers següents:

 • Google analytics
 • Pixel de Facebook

Utilitzem aquesta informació per analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant del lloc i per recopilar informació demogràfica sobre la nostra base d’usuaris en conjunt.

Secret i seguretat de les dades

aefub.cat es compromet en l’ús i el tractament de les dades incloses personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat ia utilitzar-les d’acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-les i adaptar-les totes les mesures per evitar l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

Aquest web inclou un certificat SSL. Es tracta d’un protocol de seguretat que fa que les vostres dades viatgin de manera íntegra i segura, és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i usuari web, i en retroalimentació, és totalment xifrada o encriptada.

aefub.cat no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i, per tant, la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents per part de tercers.

Pel que fa a la confidencialitat del processament, aefub.cat s’assegurarà que qualsevol persona que estigui autoritzada per aefub.cat per processar les dades del client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

Quan es presenti algun incident de seguretat, en adonar-se’n aefub.cat, haurà de notificar al Client sense demores indegudes i haurà de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’Incident de Seguretat tal com es conegui o quan el Client ho sol·liciti raonablement.

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remetis a aefub.cat exonerant a aefub.cat, de qualsevol responsabilitat al respecte.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta al formulari de contacte o subscripció.

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint-ne el tractament per part d’aefub.cat en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privadesa.

Revocabilitat

El consentiment prestat, tant per al tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a aefub.cat en els termes establerts en aquesta Política per a l’exercici dels drets ARCO. Aquesta revocació en cap cas no té caràcter retroactiu.

Canvis en la política de privadesa

aefub.cat es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, aefub.cat anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb una antelació raonable a la seva posada en pràctica.

Correus comercials

D’acord amb la LSSICE, aefub.cat no fa pràctiques de SPAM, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, a cadascun dels formularis que hi ha al web, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per rebre el butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

Conformement al que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, aefub.cat es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

Aquest document ha estat actualitzat per darrera vegada el 13 d’octubre de 2022.

De part de lequip que formem aefub.cat tagraïm el temps dedicat a llegir aquesta política de privadesa.