Activitats

Escull una de les dues activitats

SEP

Student Exchange Programme (SEP) és el projecte més gran de l’IPSF, que ofereix pràctiques professionals de farmàcia.

Farmabuddy

Programa de monitoratge en el qual estudiants dels darrers cursos assessoren l’estudiant novell a partir de la seva experiència.