ORGANITZACIÓ

L’AEF-UB està dividida en diferents grups de treball, cada un dels cuals està vinculat a un membre de la Junta Directiva que treballa en cooperació amb els Coordinadors per tal d’assegurar l’èxit de totes les activitats proposades.

 

Les diferents iniciatives que s’impulsen durant el curs acadèmic es decideixen a l’Assemblea General, l’òrgan suprem de govern de l’Associació, on es debateixen i s’aproven totes les decisions corresponents al funcionament de l’AEF-UB, en aquesta Assemblea les decisions es prenen per majoria simple i tots els membres de l’Associació tenen dret a vot.

Junta Executiva

La Junta Executiva és la columna vertebral de l’AEF-UB. President/a, Secretari/a, Tresorer/a, Contact Person i Student Exchange Officer són els càrrecs que la constitueixen i són escollides democràticament a l’Assemblea General ordinària de l’Associació. Aquestes persones són les encarregades de gestionar l’AEF-UB durant un any de mandat. Són responsables de la seva gestió, d’implementar projectes i presentar l’Associació a organismes nacionals i internacionals.

Nour
Hammouch

PRESIDENTA

L’Associació m’aporta molt bones experiències, profitoses com a persona i futura farmacèutica. Qualsevol activitat organitzada és una font de motivació per a apreciar més la nostra professió.

Nathalia Mayag

SECRETARIA
GENERAL

L’associació et permet estar a l’epicentre de tots els afers i activitats relacionades amb la universitat. Crec que és un lloc on posar a prova les teves idees i posar-les en pràctiques. Tothom i totes les idees són benvingudes!

Helena Ramada

CP

M’agrada poder conèixer com actuen les facultats de farmàcia arreu del món, i poder participar en projectes internacionals.

Dani Hernández

TRESORER

 Un noi ordinari amb unes ganes extraordinaries d’aprendre. 

AEF-UB ha sigut el canal i el coet del meu creixement personal

Paula
Flórez

SEO

Soc molt curiosa i sempre m’ha encantat conèixer nova gent i tenir noves experiències. L’associació me’n aporta tot això i més, especialment dins del meu àmbit, que és la mobilitat internacional.

Coordinacions

Els diferents Coordinadors treballen estretament amb la Junta Executiva per tal d’organitzar els diferents grups de treball. La seva responsabilitat és l’execució dels projectes dels cuals són liders i són una part fonamental per aconseguir l’èxit de totes les iniciatives en curs de l’AEF-UB. 

Helena Ramada

EDUCACIÓ

Ser part del consell d’estudis i la junta de la facultat és una  eina que crec que cal d’aprofitar per poder donar veu a tots els estudiants de la nostra facultat. 

Helena Ramada

SALUT PÚBLICA

Farmàcia forma part de la branca de les ciències de la salut, així que poder fer projectes relacionats amb la salut pública em sembla molt interessant i enriquidor.

Andrea
Epure

SOSTENIBILITAT

M’encanta la natura i tot el que ens pot arribar a aportar! Poder disfrutar d’una escapada a la muntanya i desconnectar al màxim. Cuidem junts el medi ambient i ell ens cuidarà a nosaltres.

Paula
Flórez

MOBILITAT

M’encanta viatjar i conèixer gent d’arreu del món!! Sobre tot si són altres estudiants de farmàcia  amb qui poder intercanviar punts de vista!!

Blanca Guiscafré

XXSS

L’Associació m’ha aportat moltes coses bones, com amistat, coneixement, motivació… Estic molt agraïda de poder aportar les meves idees i de compartir grans experiències.

Nathalia
Mayag

OCI

És important tenir bona una relació amb la gent que treballes. Per això aprendre a socialitzar en diferents àmbits es indispensable.

Tamara
Rodríguez

DISSENY

La Asociación me motiva para desarrollar soft skills y crecer en ámbitos más allá del académico. Aunque lo más destacable es compartir equipo con futuras compañeras de profesión y sobre todo, hacerlo con el fin de ayudar al resto de estudiantes. Es una tarea muy bonita y satisfactoria.

Marina
Iglesias

WEB

Marxar d’Erasmus no significava per mi desvincular-me de l’AEF-UB, volia seguir participant a distància amb aquesta Associació que m’ha enriquit tant personal com professionalment. 

Gestionar la web em permet estar en contacte constant amb l’equip el cual ha fet que el formar part d’ AEF-UB sigui una de les millors decisions que vaig prendre durant la carrera.