OBJECTIUS

Els Objectius de l'Associació són:

  •  Representar la veu dels estudiants de farmàcia a través dels òrgans de govern de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona.
 
  • Apropar els estudiants a la seva facultat i aconseguir una bona articulació, coordinació i cooperació entre els estudiants i els seus representants, i entre els estudiants i la resta de la universitat.
 
  • Assessorar, ajudar i informar els estudiants en l’àmbit acadèmic i adreçar-los als llocs corresponents per resoldre els seus dubtes/problemes.
 
  • Millorar la qualitat dels recursos en el decurs de la vida acadèmica de l’estudiant.
 
  • Garantir la millora en el sistema d’arribada de la informació als estudiants, de manera que sigui clara, directa i personal.
 
  • Donar a conèixer als estudiants els diferents àmbits, relacionats amb el món de la farmàcia.
 
  • Fomentar les relacions entre els estudiants de farmàcia a nivell estatal, europeu i internacional.
 
  • Proporcionar la base per la realització de congressos i intercanvis estatals i internacionals entre els estudiants de farmàcia.