L'Associació.

L’AEF-UB és una organització sense ànim de lucre, no governamental, apolítica i no religiosa, que defensa els drets dels alumnes de la facultat així com ser el pont entre aquests i els òrgans de la facultat.

L’Associació d’Estudiants de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, AEF-UB, va ser formalment establerta al 2006. Actualment representem als 2500 estudiants de la nostra facultat i comptem amb la participació activa de 25 membres.
L’AEF-UB és una organització sense ànim de lucre, no governamental, apolítica i no religiosa, que defensa els drets dels alumnes de la facultat així com ser el pont entre aquests i els òrgans de la facultat. Promovem els hàbits de vida saludables a través de campanyes de salut pública, organitzem pràctiques i intercanvis d’àmbit internacional i oferim formació i xerrades als estudiants.

L’AEF-UB està formada actualment per estudiants de tots els cursos i fins i tot per alguns recent graduats! 

Els objectius de l’associació són:
a) Representar la veu dels estudiants de farmàcia a través dels òrgans de govern de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona.
b) Apropar els estudiants a la seva facultat i aconseguir una bona articulació, coordinació i cooperació entre els estudiants i els seus representants, i entre els estudiants i la resta de la universitat.
c) Assessorar, ajudar i informar els estudiants en l’àmbit acadèmic i adreçar-los als llocs corresponents per resoldre els seus dubtes/problemes.
d) Millorar la qualitat dels recursos en el decurs de la vida acadèmica de l’estudiant.
e) Garantir la millora en el sistema d’arribada de la informació als estudiants, de manera que sigui clara, directa i personal.
f) Donar a conèixer als estudiants els diferents àmbits, relacionats amb el món de la farmàcia.
g) Fomentar les relacions entre els estudiants de farmàcia a nivell estatal, europeu i internacional.
h) Proporcionar la base per la realització de congressos i intercanvis estatals i internacionals entre els estudiants de farmàcia.