Junta Executiva.

La Junta Executiva és la columna vertebral de l’AEF-UB. President/a, Secretari/a, Tresorer/a, Contact Person i Student Exchange Officer són els càrrecs que la constitueixen i són escollides democràticament a l’Assemblea General ordinària de l’Associació. Aquestes persones són les encarregades de gestionar l’AEF-UB durant un any de mandat. Són responsables de la seva gestió, d’implementar projectes i presentar l’Associació a organismes nacionals i internacionals

Presidència: Nour Hammouch
Secretaria: Marina Iglesias
Student Exchange Office (SEO): Daniel Hernández
Contact Person (CP): Helena Ramada
Tresoreria: Paula Flórez