BIG BROTHER

El BIG BROTHER és un programa de monitoratge en el qual l’estudiant de cursos superiors assesora a un novell apartir de la seva experiència.

Bases del programa:

L’estudiant que realitzi el monitoratge rebrà la convalidació de crèdits que corresponguin si supera amb èxit les sessions establertes. 

La certificació d’aquestes hores de dedicació es realitzarà mitjançant l’acompliment del pertinent full d’assistència on consti un mínim de 8 sessions (una cada mes) per alumne i una enquesta de satisfacció d’ambdós participants (elaborada al finalitzar el programa).  

Depenent si es tutoritzen 2 o 3 alumnes, la convalidació de crèdits serà diferent, sent el nombre aproximat d’hores per la tutorització de 2 alumnes de 38 h (1,5 ECTS) i si se’n tutoritzen 3 de 50 h (2 ECTS)

No cal que es compleixin totes les hores, només és un requisit per poder fer la convalidació de crèdits i no és el més essencial del programa. No heu de quedar per obligació si no hi ha temes a tractar. 

El programa s’inicia a l’octubre i finalitza al juny. Crearem un grup de WhatsApp o bé farem un Skype perquè pugueu intercanviar els contactes i, d’aquesta manera, també podrem acabar de tractar possibles dubtes.

Requisits:

• El tutor ha d’haver cursat un mínim de 2 anys a la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació. 

• S’ha de mostrar interès i motivació a l’hora de realitzar el programa per ambdues parts.

• Queda exclosa la funció de facilitar apunts i impartir classes de reforç. 

• La seva funció és assessorar, i, per tant, no el fa responsable de les decisions de l’estudiant.

Si hi esteu interessats en participar, no dubteu en contactar amb nosaltres: bigbrother.aefub@gmail.com