Videoconferència Indústria Farmacèutica

Al voltant de cent estudiants avui hem conegut més sobre les sortides laborals en la indústria farmacèutica gràcies a Talento Ephos, que virtualment ens han donat a conèixer dos professionals sanitaris: Nacho Martos, EMEA Product Manager de Johnson & Johnson, i Ivan Fernandez, Medical Science Liasion (MSL) de Eli Lilly and Company.

Reconeixen que, després de fer un grau en ciències de la salut (Farmàcia i Bioteconolgia respectivament), generalment cal realitzar un màster o un doctorat. Esmenten que el FIR també es valora pels qui no volen seguir en un hospital.

Recorden que les feines en la indústria farmacèutica són qualificades i de les més demandades. Pots créixer professionalment en les àrees MarketingCustomer&Digital StrategyMedical Affairs, etc. A més a més, hi ha facilitat per moure’s entre elles.

Asseguren que al sector farma les condicions laborals són molt bones tenint en compte, entre altres aspectes, que per cuidar els altres abans has d’estar bé tu mateix.

Mencionen les qualitats essencials d’un MSL: estudis en ciències de la salut i dominar la comunicació, a banda d’un anglès fluit (empresa multinacional) i predisposició a viatjar (congressos, reunions) I informen detalladament sobre les seves funcions, el seu aprenentatge durant el primer any i el seu dia a dia (flexbilitat horària).

Finalitzen, com és d’esperar, solucionant els nostres dubtes.