VI Jornades Formatives

Durant el Pont del Pilar 2019 es van realitzar les VI Jornades de Formació en Tècniques Avançades de Comunicació i Oratòria. Aquest any va tocar a Barcelona i va tenir una durada de dos dies.

Les jornades formatives van ser organitzades per la Federación Española de Estudiantes de Farmacia (FEEF) conjuntament amb el Consejo de la Juventud de España (CJE) i a càrrec del formador Pedro Velasco. El seu objectiu era que els futurs farmacèutics milloressin l’habilitat de comunicar-se en públic posat que les tasques de divulgació científica i educació en salut són característiques de la nostra futura professió.

D’una banda hi havia els participants: membres de l’AEF-UB i d’altres associacions d’estudiants de farmàcia espanyoles. D’altra banda, hi havia els col·laboradors: Jordi de Dalmases, vicepresident del Consejo General de Colegios Farmacéuticos (CGCOF) i president del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona; Jesús C. Gómez, president de la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria; i Concepción Mestres, decana de la Facultat de Ciències de la Salut de la Blanquerna.

Com a resum i aprenentatge ens vam quedar amb: “Exercitaràs la mirada, el cos, el temps, l’espai, la situació, la imatge i el públic; prepararàs els inicis i els finals, els recursos externs, el contingut, l’estructura i el fil, la planificació discursiva, l’emoció i el humor i la improvisació. El teu text oratori es dividirà en exordi, proposició, confirmació i conclusió. I el teu missatge serà sempre concís, directe, clar, dirigit i creïble.”