VI Jornades Formatives

Durant el Pont del Pilar es van realitzar les VI Jornades de Formació en Tècniques Avançades de Comunicació i Oratòria. Aquest any va tocar a Barcelona, i amb una durada de dos dies.

Les jornades formatives van ser organitzades per la Federación Española de Estudiantes de Farmacia (FEEF) conjuntament amb el Consejo de la Juventud de España (CJE), i a càrrec del formador Pedro Velasco. El seu objectiu va ser que els futurs farmacèutics milloressin l’habilitat de comunicar-se en públic necessària per a la divulgació científica i l’educació en salut.

D’una banda hi havia els participants, membres de l’AEF-UB i d’altres associacions d’estudiants de farmàcia espanyoles. D’altra banda, els col·laboradors Jordi de Dalmases, vicepresident del Consejo General de Colegios Farmacéuticos (CGCOF) i president del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona; Jesús C. Gómez, president de la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria; i Concepció Mestres, decana de la Facultat de Ciències de la Salut de la Blanquerna.

Com a aprenentatge ens vam quedar, entre altres, amb: “Exercitaràs la mirada, el cos, el temps, l’espai, la situació, la imatge i el públic; prepararàs els inicis i els finals, els recursos externs, el contingut, l’estructura i el fil, la planificació discursiva, l’emoció i el humor i la improvisació. El teu text oratori es dividirà en exordi, proposició, confirmació i conclusió. I el teu missatge serà sempre concís, directe, clar, dirigit i creïble.”

 

    Leave Your Comment Here