Taller d’intel·ligència emocional

La setmana passada vam gaudir de la presència motivadora del professor Manuel Rabanal Tornero, professor del Departament de Bioquímica i Fisiologia de la nostra facultat i cap de la Secció de Vigilància i Publicitat dels Medicaments de la Generalitat de Catalunya. A banda dels càrrecs esmentats, regularment treballa en activitats de coaching i és per això que va oferir-se a fer-nos un taller d’intel·ligència emocional, tenint en compte a més que en ocasions els estudiants ens sentim desanimats per anar a classe i/o estudiar, fet que teòricament no hauria de succeir, ja que en el seu moment vam escollir el Grau de Farmàcia. Llavors per què ens passa això? En Manuel Rabanal va convidar-nos a dedicar un temps a fer un introspecció, a pensar sobre el rumb de la nostra vida.

El taller va durar una hora i mitja, temps en què ens va exposar coneixements d’intel·ligència emocional amb el suport de textos, un vídeo i exemples quotidians – no sense avisar-nos prèviament que no creguéssim res del que anés a dir! En quant a tècniques per a enfocar la nostra vida, va esmentar la fórmula èxit= (habilitats+treball)x actitud, l’ús de cartes, i l’organització categorial a puntuar següent:

  • temps de dormir
  • temps de jugar
  • temps d’inactivitat
  • temps d’escoltar-se
  • temps de socialitzar
  • temps d’exercici físic
  • temps d’entrenar l’atenció

 

Transcripció del vídeo:

«[···] A mesura que em vaig trobant millor, a mesura que em vaig motivant i vaig canviant l’actitud, totes aquelles coses negatives ja les anirem oblidant. No intentem oblidar per començar de zero i tornar a construir. M’explico? Sinó comencem a construir. La resta ja anirà passant. Això passa moltes vegades quan parla algú de vosaltres a qui li faig tutories. -He “catejat” quatre aquest quadrimestre. -“Vale”, i?»