Taula Rodona “Absentisme a classe o abstinència magistral”

El passa 28 de gener de 2019, a les 12:00, va tenir lloc a la Facultat de Farmàcia una Taula Rodona, la temàtica troncal de la qual va ser l’absentisme a classe. Van participar Joan Simon, Joan Guardia, Conchita Amat, Marta Guinau i els alumnes Sergi Gené (professor d’Acadèmia de farmàcia) i Jaume Romero del Castillo.

 

 

Desenvolupament de la Taula Rodona

La Taula Rodona es va iniciar amb la benvinguda del Degà de la Facultat Jordi Camarasa i presentació dels membres de la taula rodona, seguida de la introducció de Joan Simon sobre la motivació de la jornada i dels resultats de les enquestes dels alumnes i professors.

La primera ponència es va correspondre a la intervenció de l’estudiant de cinquè de farmàcia, Jaume Romero del Castillo, estudiant procliu a l’assistència a les classes magistrals. Va fer una explicació general i simplista de com està estructurat el sistema d’avaluació a la universitat, Pràctiques i Teoria, i va fer èmfasi en els motius de l’absentisme relacionats amb què el tipus d’avaluació de la teoria d’assistència no obligatòria és un sistema poc atractiu per l’estudiant i que aprofundeix poc en la realitat laboral. Va mencionar aquelles assignatures amb més assistència, com les químiques, i els motius per la seva major assistència. Finalment, va proposar fer classes més aplicades i una avaluació de les assignatures més interpretacional.

En segon lloc va intervenir Conchita Amat, qui va descriure els resultats de les enquestes de manera molt detallada, volent destacar quins eren els motius principals dels estudiants per considerar la no assistència a classe com una tònica diària.  Es va acabar concloent que els motius que exposen els estudiants per no assistir a classe són, o bé que se senten desmotivats davant classes magistrals poc atractives pels estudiants, o bé que el sistema horari no afavoreix la combinació i assistència a les assignatures d’una manera àgil i facilitada. 

La tercera ponència va ser la de Joan Guardia, extens expert i investigador en problemàtiques de l’absentisme a diferents facultats del país i també de caire internacional. Ha centrat la seva intervenció en un cas específic, com és el del sistema avaluatiu a Portugal, en particular a la Universitat de Coimbra, amb les investigacions conduïdes per la professora Teixeira. Les seves aportacions va definir que, d’una manera transversal (entre assignatures d’un mateix any), i longitudinal (entre assignatures de diferents anys) hi ha una relació proporcional entre l’absentisme i el pitjor rendiment escolar; un altre punt ha estat el de que la problemàtica de l’absentisme i els motius exposats per professorat i estudiantat són compartits amb altres facultats. Va mencionar també que l’inici respecte del final, de l’activitat de l’estudiant durant un any, varia molt i això també hauria de considerar-se per modular l’activitat docent durant el curs.

A continuació va intervenir Marta Guinau, qui ja havia conduït una investigació sobre l’absentisme a diferents graus de la Facultat de Geologia de la UB. Va exposar la problemàtica existent amb una investigació centrada en el decurs d’un mes de classes on aconseguí descriure tres problemàtiques notables:

   – La motivació dels estudiants a 1r en començar el grau és essencial per perpetuar l’assistència   – Cal canviar model educatiu segons nova filosofia del valor afegit de les classes magistrals

   – Actualment hi ha una avaluació continuada excessiva.

La cinquena ponència va correspondre a la de Montse Miñarro, Cap d’Estudis de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació. La seva intervenció va ser concisa amb un contingut interessant. La Dra. Miñarro va fer una reflexió posant-se en la pell d’una alumne de 3r, per entendre el volum de feina i les hores i possibles obstacles i dificultats horàries que es pot trobar. Va acabar concloent que sí li era molt complex dur a terme d’una manera satisfactòria i sana totes les assignatures amb una assistència regular a les classes magistrals i a les pràctiques. I la seva crida final anava dirigida a un canvi cap a l’activitat docent.

Finalment, va intervenir Sergi Gené, estudiant d’últim curs de farmàcia, professor d’acadèmia i procliu a anar a les acadèmies sempre i quan un en pugui treure profit i mai com a primera opció. Va donar una visió detallada de l’opinió dels seus alumnes, qui exposen que assisteixen a les acadèmies no per gust, sinó per cercar una alternativa eficaç per poder aprovar adequadament l’assignatura. Va fer èmfasi en els motius de l’absentisme sobretot donant importància a l’activitat docent poc estimulant dels professors a les classes magistrals.

 

Tot plegat va resultar un èxit, ja que va permetre obrir les portes al diàleg entre professors i estudiants en un tema que pot resultar delicat. De fet, s’està organitzant una segona edició, que tindrà lloc el curs 2019-2020. 

"Es pot concloure que tant professors com alumnes estan molt predisposats a escoltar propostes per incentivar l’assistència a classe. Escoltar les opinions dels alumnes és un espai molt interessant per debatre i construir de forma conjunta un enfocament millorat dels estudis"
Jaume Romero
Estudiant de farmàcia (UB)