Curs sobre RCP (Reanimació Cardiopulmonar)

La Reanimació Cardiopulmonar consisteix en un conjunt de maniobres temporals que tenen l’objectiu d’assegurar l’oxigenació dels òrgans vitals, en casos en què la circulació sanguínia de la persona es deté. És una mesura independent de la causa de la parada cardiorrespiratòria.
Aquest taller va ser una activitat conjunta entre l’AEF-UB i un projecte formatiu, el qual està format per un professor i estudiants formades en l’ensenyament de tècniques de RCP de Bellvitge. Pretén fer una iniciació bàsica als procediments a seguir quan ens trobem en una situació d’emergència per parada cardiorrespiratòria. Durant les dues hores del taller es van fer pràctiques amb maniquins especials i es van donar consells per millorar la tècnica. Va tenir una bona acollida entre els estudiants i la sessió va acabar amb un sentiment de seguretat a l’hora d’encarar-se a aquestes situacions. A més, van demanar que es repetís per aquelles persones que no havien pogut fer-la.